Varsling i idretten

Trondheim Curlingklubb ønsker å være en trygg arena for alle våre medlemmer. Det er viktig om du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du tenker at bryter med våre regler at du sier fra om dette. I Trondheim Curlingklubb tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

Hva kan du varsle om?

Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har oppdaget, har direkte kjennskap til, eller har hørt om fra andre. Det skal være en lav terskel for å si fra om brudd på idrettens regler og retningslinjer. Ta gjerne kontakt med Idrettsforbundets rådgivere om du er usikker. Du kan lese mer om varsling i idretten her: www.idrettsforbundet.no/tema/varsling

Hvor/til hvem sendes varselet?

Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel. Når et varsel sendes inn er det vår administrator Kjetil Møkkelgjerd som er den som vil ta imot varselet. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person, ta kontakt med styreleder.

 

Meld inn varsel her-->